top of page

supervision

Supervision og Faglig Refleksion: Udgangspunkt er altid at supervision er en kvalitetssikring af borgeropgaven samt at havefokus på den enkelte og teamets arbejdsmiljø.

 

Jeg er til stadighed optaget af at udvikle supervisionsforløb, der på én og samme gang bidrager til at løse konkrete faglige problemstillinger, samtidig med at bidrage til at opbygge en kultur med stort fagligt fokus og styrkelse af tillid og samarbejde. 

 

Supervisionspraksis bygger videre på de faglige guidelines, som allerede er i spil i jeresorganisation i form af den viden, metodik og teori der er forankret i jeres daglige praksis. Det betyder, i praksis, at supervisionssessionerne er designet ud fra en ressourcefokuseret,helhedsorienteret og tværfaglig tilgang.

 

Supervisionen bygger på et anerkendende menneskesyn, der både skaber udvikling og trivsel for alle implicerede.Supervisionsrummet er et fortroligt refleksionsrum, hvor der gives plads til undren,nysgerrighed og nye perspektiver, således der skabes nye handlemuligheder og frigøres energi til dette. I slutningen af en supervisionssamtale evalueres udbyttet og der laves aftaler om de handlinger der nu skal sættes i værk, på baggrund af supervisionen. På denne måde skabes en rød tråd og fælles faglig meningsskabelse igennem supervisionsforløbet. 

 

Det teoretiske ståsted er bredt, hvilket betyder, at vi også kan inddrage andre tilgange, såsom mentalisering, low arousal, narrative metoder, mv. hvis problemstillingen og teamet inviterer til det. Jeg gør meget ud af forventningsafstemning med teamet, så den enkeltes forskellighed og ståsted bliver mødt og der bliver tale om unikke forløb som er værdiskabende for det enkelte deltager i hendes konkrete virkelighed. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse: 

 

Vi ser frem til at diskutere jeres specifikke behov og mål for supervision og kompetenceudvikling. Kontakt os på gerne for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan skræddersy et program, der passer til netop jeres botilbud. Med venlig hilsen, Henrik Hopff

bottom of page