Individuel og team supervision

Supervision betyder overblik. Der findes tre typer supervision:
1. Faglig supervision. Det var socialrådgiverne, der ved århundredets begyndelse ikke kunne dække det reelle behov i fattigkvarterene. Derfor fik de frivillige hjælpere til at gå ind i arbejdet. For at sikre at den faglige standard holdt, arbejdede de frivillige under supervision af de faglærte. Der var altså en asymmetrisk relation mellem en fagligt dygtigere og en urutineret fagfælle.

2. En anden type supervision er ekspertsupervision, hvor en (ude fra kommende) person, der er erfaren i supervisionsmetoden, giver supervision til en gruppe fra en anden faggruppe. Denne type supervision kan ske såvel individuelt som i grupper. Det er den type supervision, som erhvervspsykologer ofte tilbyder til sikkerhedsgrupper, ledere og produktionsgrupper.

3. Team supervision er en personaleintern supervisionsmetode. Den er kendetegnet ved, at den foregår i en symmetrisk relation på gruppebasis mellem ligeværdige kolleger. Metoden indebærer en spilfordeler, som i projektet bliver koordinator. I princippet kan alle teammedlemmer påtage sig rollen.

Målet for team supervision kan være:

• At lære at omsætte teori til praksis
• At erhverve viden og erfaring der sætter dig i stand til at analysere og forstå forskellige problemer
• At lære at skelne mellem personlige og faglige værdier og holdninger
• At lære at kunne se sammenhængen mellem det personlige og det faglige, det vil sige at arbejde med kendskab til dig selv, dine egne ressourcer, egne blokeringer og blinde pletter
• At undgå udbrændthed og få større glæde og tilfredsstillelse ved arbejdet

Læs mere her