top of page

Søg om penge

Vil I med på Vellivsforeningens workshops om mental sundhed i uge 41? Uden beregning!

 

Alt hvad du skal gøre, er at tage stilling til hvilken workshop I vil deltage i, jeg sørger for at sende jeres ansøgning. Tidspunkt i uge 41 aftaler vi efterfølgende. Du kan søge om en workshop til flere afdelinger. Deltagerne kan være et eller flere teams, en ledergruppe eller et MED udvalg. Workshoppen afholdes i jeres rammer. 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
images.png

gratis workshop

I Ledertrivsel i praksis Lederes psykiske arbejdsmiljø og trivsel kan langt hen ad vejen forstås på samme måde som medarbejderes. Samtidig er der nogle forhold, som særligt gør sig gældende hos lederne. Brug denne workshop til at få et fælles overblik over, hvad der er vigtigt i lederes trivsel, og til at tage en første dialog om, hvordan det ser ud hos jer. Workshoppen bygger på BFA Velfærds værktøjskasse og efter workshoppen bliver I i stand til at arbejde med værktøjerne på egen hånd.

 

 1. Introduktion til ledertrivsel og de paradokser, der kendetegner lederopgaven

 2. Kortlægning af de 5 største bidragydere til ledertrivsel

 3. Gennemgang af et introværktøj til at arbejde med ledertrivsel

 4. Udarbejde en plan for implementering af ledertrivsel

 

 

II Workshop Tag magten ud af magtesløsheden Arbejdsdagene er fyldt med dilemmaer og paradokser. Følelsen af at stå magtesløs tilbage kender de fleste. I værste fald giver det stress, forråelse og dårlig trivsel. Borgerne får ikke det, de har krav på og samtalen mellem kollegerne bliver præget af negative forventninger. Workshoppen bygger på teorier om at positive forventninger til hinanden, giver mere arbejdsglæde og mindre utilfredshed. Fokus bliver på at skabe mestringsstrategier for det, I kan gøre noget ved og en accept af de forhold, som vi alligevel ingen indflydelse har på. 

 

 1. Introduktion til magtesløshed og redskaber til at håndtere det

 2. Kortlægning af de 5 største bidragydere til, at der opstår magtesløshed hos jer

 3. Analyse af hvert af de 5 forhold og brainstorm på store som små løsningsmuligheder

 4. Prioriteret liste over hvad vi må acceptere og hvad vi kan gøre noget ved

 5. Handleplan for de tre vigtigste initiativer I kan tage

 

Workshoppen består af korte oplæg, selvrefleksion og gruppearbejde. I får jeres resultat med hjem, så I kan følge op på jeres resultater og aftaler.

 

Varighed 2 timer.

 

Deltagerantal 6 - 20

 

 

III Workshop om Psykologisk Tryghed En af verdens mest toneangivende ledelsestænkere inden for psykologisk tryghed, Amy Edmondson, professor på Harvard Business School, argumenterer for, at psykologisk tryghed opstår, når kulturen i et team er kendetegnet af en gensidig tillid og respekt, og hvor alle er komfortable ved at være sig selv. 

 

 1. Lær om principperne bag Psykologisk Tryghed

 2. Hør input til hvordan I kan arbejde med Psykologisk Tryghed på din arbejdsplads

 3. Test: hvordan er din egen psykologiske tryghed?

 4. Få gennemprøvede redskaber med hjem, der skaber mere Psykologisk Tryghed

 5. Aftaler om initiativer I kan sætte i gang derhjemme

Varighed 2 timer.

 

Deltagerantal 6 - 20

 

Workshoppen består af korte oplæg, selvrefleksion og gruppearbejde. I får jeres resultat med hjem, så I kan følge op på jeres resultater og aftaler.

 

 

IIII Workshop efter eget valg. Vi sammensætter en workshop efter jeres egne behov. 

 

Varighed 2 timer.

 

Deltagerantal 6 - 20

 

Workshoppen består af korte oplæg, selvrefleksion og gruppearbejde. I får jeres resultat med hjem, så I kan følge op på jeres resultater og aftaler.

 

 

Ring eller skriv hvis du vil høre mere om dette tilbud. Der er ansøgningsfrist den 1. juni. Se mere på https://www.danmarksmentalesundhedsdag.dk/

bottom of page