top of page

INDIVIDUEL · TEAMS · LEDELSE

Erhvervspsykolog Henrik Hopff


supervision- INDIVIDUEL OG I GRUPPE
Hjælp til din trivsel
speciale i stress konflikter på arbejdet
25års erfarinG

PROFESSIONEL ERHVERVSPSYKOLOGISK LEDERUDVIKLING   
Om

Henrik Hopff

Jeg arbejder ud fra principper om at frigøre resurser og skabe forbedring af menneskers potentialer - gennem fokus på den bæredygtige forretning. Jeg anvender anerkendende og værdsættende metoder i arbejdet med at skabe merværdi for mine kunder. 

 

Min kontoradresse er midt i Kolding C, med gode P-forhold og 500 m. fra gågaderne. Jeg har siden 1990 arbejdet som konsulent i private og offentlige virksomheder. I starten med vægten på det psykiske arbejdsmiljø og senere med passion for udvikling af individ, ledelse og organisation. Gennem mit engagement i nationale og internationale konsulentrelationer har jeg opbygget et stort fagligt netværk. Altid nysgerrig på hvad der rører sig. Min efteruddannelse går omkring den systemiske og løsningsfokuserede metode. Kognitiv teori og metode. Metakognitiv stressbehandling.

Kulturstafet -strategisk tilgang til organisations-kulturen

Kulturudveksling gennem videndeling er et særdeles stærkt instrument til at skabe organisationsudvikling med. Metoden flytter medarbejdernes fokus fra den daglige drift til at arbejde med visioner for en bedre arbejdsplads. Gennem mødet med udenforstående bliver der skabt en fornyet tro på at der trods resurseknaphed er mange nye og spændende veje at gå, i bestræbelserne på at levere den bedste indsats.

Måling af organisationens HR performance

Virksomheden bruger mange resurser på HR. Hvad kommer der ud af det? Hvordan retfærdiggøre du dine HR ydelser? Ny forskning viser hvordan HR kan skabe bundlinieeffekt. En analyse af din virksomheds organisatoriske nøgletal dokumenterer din HR performance . Vi måler på medarbejdertal, uddannelsestal, omsætning, rekruttering, kompetenceudvikling, forandringsparathed.

Underviserevalueringer

360˚ evaluering betegner et teamorienteret evalueringsredskab, som skal bidrage til at udvikle det givne team samarbejdsmæssigt, undervisningsmæssigt og kompetencemæssigt. Denne metode er en systematik,  der indebærer at hver medarbejder skal evaluere sin egen indsats i undervisning og vejledning og modtage feedback fra kolleger, samarbejdspartnere og studerende.  Metoden kan udvides til at indebære feedback fra nærmeste leder. 

1990 Cand. psych.

1995 Autoriseret af Socialministeriet 

2001 Specialist i arbejds- og organisationspsykologi

2002 Supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

2009 Master i innovationsledelse, Bcon, Tokyo

2015 Stifter HOPFF erhvervspsykologi

2016 Stifter Stress Detector ApS

Henter inspiration fra Amy Edmondson, Otto Scharmer, Barack Obama, Svend Brinkmann, mine kolleger.

bestil DIN MENTORING HER
ELLER KONTAKT MIG FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE

Contact
bottom of page