INDIVIDUEL · TEAMS · LEDELSE

SUCCES

PROFESSIONEL ERHVERVSPSYKOLOGISK LEDERUDVIKLING   

KONTAKT
 

Henrik Hopff

Ledercoaching er et individuelt coachingforløb for ledere. Vores erfarne erhvervspsykologer tager udgangspunkt i netop det, der er vigtigt for dig i lederrollen, og du får – gennem nærværende samtaler – mulighed for at tage kvantespring i din personlige og faglige udvikling som leder.

I løbet af et coachingforløb kan du få klarhed over dine grundlæggende værdier, opnå større gennemslagskraft og samtidig udvikle dine lederkompetencer.

Konflikthåndtering

 

Hvordan finder du ud af, hvilket problem der er kernen i konflikten? Hvordan kan du påvirke den anden til at ændre konfliktens forløb?

 

Få hjælp til at blive bedre til at tale med andre, så konflikter undgås

Find ud af hvilke signaler du sender, som kan optrappe en konflikt

Find ud af hvilke mål dit team skal have for konfliktløsning - skal alle konflikter nødvendigvis løses

Forandringsledelse

Traditionel planlægning indebærer sædvanligvis elementer som problemanalyse - design - udvikling - implementering. I en verden med højkomplekse strukturer har fortidens planlægningsmodeller vist sig at slå fejl eller være utilstrækkelige. Nye løsninger kræver at man planlægger fra det felt der er ved at opstå (emergens). Udvikling af prototyper er en metode til at designe nye strukturer inden de er helt fastlagt. 

Kulturstafet -strategisk tilgang til organisations-kulturen

Kulturudveksling gennem videndeling er et særdeles stærkt instrument til at skabe organisationsudvikling med. Metoden flytter medarbejdernes fokus fra den daglige drift til at arbejde med visioner for en bedre arbejdsplads. Gennem mødet med udenforstående bliver der skabt en fornyet tro på at der trods resurseknaphed er mange nye og spændende veje at gå, i bestræbelserne på at levere den bedste indsats.

Måling af organisationens HR performance

Virksomheden bruger mange resurser på HR. Hvad kommer der ud af det? Hvordan retfærdiggøre du dine HR ydelser? Ny forskning viser hvordan HR kan skabe bundlinieeffekt. En analyse af din virksomheds organisatoriske nøgletal dokumenterer din HR performance . Vi måler på medarbejdertal, uddannelsestal, omsætning, rekruttering, kompetenceudvikling, forandringsparathed.

Underviserevalueringer

360˚ evaluering betegner et teamorienteret evalueringsredskab, som skal bidrage til at udvikle det givne team samarbejdsmæssigt, undervisningsmæssigt og kompetencemæssigt. Denne metode er en systematik,  der indebærer at hver medarbejder skal evaluere sin egen indsats i undervisning og vejledning og modtage feedback fra kolleger, samarbejdspartnere og studerende.  Metoden kan udvides til at indebære feedback fra nærmeste leder. 

HH-square-1.jpg

bestil DIN MENTORING HER
ELLER KONTAKT MIG FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE