Løsninger - Hvad kan vi gøre for dig?

 

 

Læs om hvad du kan opnå med hjælp fra en erhvervspsykolog. 

Klik på eksemplerne herunder og hent en artikel eller et produktblad.

Individuel supervision

 

Gå til en erfaren erhvervspsykolog der har dokumenterede resultater. Få rådgivning om problemstillinger på jobbet. Stress. Outplacement. Karriereskift. Konflikter. Rekruttering. Lederudvikling.

 

 

Team supervision

 

Et velfungerende team præsterer bedre end et team der mangler klare mål. En teamudviklingsdag giver teamet de nødvendige redskaber til at skabe fælles fodslag. Dagen er bygget op så deltagerne får et grundigt indblik i teamets opgaver og roller. 

Lederudvikling

 

Ledercoaching er et individuelt coachingforløb for ledere. Vores erfarne erhvervspsykologer tager udgangspunkt i netop det, der er vigtigt for dig i lederrollen, og du får – gennem nærværende samtaler – mulighed for at tage kvantespring i din personlige og faglige udvikling som leder.

I løbet af et coachingforløb kan du få klarhed over dine grundlæggende værdier, opnå større gennemslagskraft og samtidig udvikle dine lederkompetencer.

Læs mere her
Konflikthåndtering

 

Hvordan finder du ud af, hvilket problem der er kernen i konflikten? Hvordan kan du påvirke den anden til at ændre konfliktens forløb?

 

Få hjælp til at blive bedre til at tale med andre, så konflikter undgås?

Find ud af hvilke signaler du sender, som kan optrappe en konflikt?

Find ud af hvilke mål dit team skal have for konfliktløsning - skal alle konflikter nødvendigvis løses?

Læs mere her
Stresshåndtering

Stress'O'Meter® er en ny behandlingsform, rettet mod dig der  har brug for effektiv hjælp. Det er et valideret værktøj til at reducere stress symptomer. Testen giver en struktureret feed-back til dig der er ramt af stress og er i behandling. Du kan følge udviklingen i sine selvrapporterede symptomer. Testen viser dine resultater sammenlignet med et landsgennemsnit. Testen viser aktuelle data sammenholdt med dine tidligere gennemførte tests. 

 

 

 

Læs mere her
Kulturstafet -strategisk tilgang til organisations-kulturen

Kulturudveksling gennem videndeling er et særdeles stærkt instrument til at skabe organisationsudvikling med. Metoden flytter medarbejdernes fokus fra den daglige drift til at arbejde med visioner for en bedre arbejdsplads. Gennem mødet med udenforstående bliver der skabt en fornyet tro på at der trods resurseknaphed er mange nye og spændende veje at gå, i bestræbelserne på at levere den bedste indsats.

Læs mere her
Underviserevalueringer

360˚ evaluering betegner et teamorienteret evalueringsredskab, som skal bidrage til at udvikle det givne team samarbejdsmæssigt, undervisningsmæssigt og kompetencemæssigt. Denne metode er en systematik,  der indebærer at hver medarbejder skal evaluere sin egen indsats i undervisning og vejledning og modtage feedback fra kolleger, samarbejdspartnere og studerende.  Metoden kan udvides til at indebære feedback fra nærmeste leder. 

 

Læs mere her
Nudging

Kulturudveksling gennem videndeling er et særdeles stærkt instrument til at skabe organisationsudvikling med. Metoden flytter medarbejdernes fokus fra den daglige drift til at arbejde med visioner for en bedre arbejdsplads. Gennem mødet med udenforstående bliver der skabt en fornyet tro på at der trods resurseknaphed er mange nye og spændende veje at gå, i bestræbelserne på at levere den bedste indsats.

Læs mere her
Trivselspolitik

 

Formålet med en trivselskultur er at fastholde og øge trivsel på arbejdspladsen

Du kan forebygge fravær med brug af organisatoriske redskaber

Der kan skabes en kultur der opdager og handler på mistrivsel

Gøre guidelines praktisk anvendelige for MED til at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Afhjælpning af skader og opfølgning på nye tiltag.

Læs mere her
LEAN optimering

 

Efter en LEAN proces skal medarbejderne mentalt acceptere de nye arbejdsformer. Mange gange vil det være uvant for medarbejderne og der kan opstå modstand mod forandring. En dag med optimering af LEAN giver teamet indsigt i de psykologiske mekanismer der styrer forandringer. Teamet får de nødvendige redskaber til at koordinere deres indsats.

Læs mere her
Måling af organisationens HR performance

Virksomheden bruger mange resurser på HR. Hvad kommer der ud af det? Hvordan retfærdiggøre du dine HR ydelser? Ny forskning viser hvordan HR kan skabe bundlinieeffekt. En analyse af din virksomheds organisatoriske nøgletal dokumenterer din HR performance . Vi måler på medarbejdertal, uddannelsestal, omsætning, rekruttering, kompetenceudvikling, forandringsparathed.

Læs mere her
Forandringsledelse

Traditionel planlægning indebærer sædvanligvis elementer som problemanalyse - design - udvikling - implementering. I en verden med højkomplekse strukturer har fortidens planlægningsmodeller vist sig at slå fejl eller være utilstrækkelige. Nye løsninger kræver at man planlægger fra det felt der er ved at opstå (emergens). Udvikling af prototyper er en metode til at designe nye strukturer inden de er helt fastlagt. 

Læs mere her