Konflikter

Konflikter er uundgåelige, men konflikter der ødelægger organisationen skal standses. En konflikt har altid to tabere, det skal vendes til to vindere. Uanset om konflikten løses med mediation, træning eller omplacering eller afsked.


Konflikter er magtkampe

 

Pseudokonflikter:

• Misforståelser
• Manglende oplysning

 Egentlige konflikter:

• Interessekonflikter "Vi vil noget forskelligt".
• Formelle konflikter "Hvem har egentlig ansvaret".
• Forståelseskonflikter "Jeg troede, det var dig, der skulle…".
• Værdi og vurderingskonflikter "Det er ikke etisk rigtigt at…".

Konflikter opstår, når nogen eller noget hindrer os i at gøre noget, vi gerne vil (ting, status, respekt, retfærdighed, positivt selvbillede).

Konflikten kan opstå om en ting: Behov for et rent køkken: "Du har ikke ryddet op efter dig"
- eller en person: Behov for retfærdighed: "Hun stikker altid af, når der skal laves noget her".

Læs mere her