Corona - Psykologisk krisehjælp

Forbyg sygefravær med et tilbud til medarbejderne om krisehjælp under COVID-19 krisen.

Dit personale er under et stort pres. Dette tilbud supplerer den indsats du i forvejen yder til personalet. Det er et tilbud til medarbejdere om at blive ringet op af en trivsel hot-line. Opkaldet går ud på at screene for begyndende udbrændthed, stresssymptomer og udfordringer i work-life-balance. Det er de problemer vi ser som sandsynlige under en lockdown / arbejde under særligt krævende omstændigheder. Det er tanken at et fx. med-udvalg aftaler at opkaldet er 'obligatorisk' og kun hvis medarbejderen ønsker det, bliver opkaldet konverteret til en coaching. 

Hjælpens omfang aftales ved kontraktens indgåelse. Hjælpen tilbydes som telefonsamtaler og videokonsultation. Jeg har 20 års erfaring med on-line konsultationer. 

Ring til HOPFF erhvervspsykologi, Henrik Hopff på 29427961 for at høre mere om dette tilbud.

 

Corona - Ledersparring

Få nogle gode lederredskaber til krisestyring under COVID-19 krisen. Få sparring til din egen trivsel og hvordan du bedst støtter dit personale. 

Du er under et stort pres. Dette tilbud supplerer de tilbud som din arbejdsplads i forvejen yder til lederne. 

Hjælpens omfang aftales ved kontraktens indgåelse. Hjælpen tilbydes som telefonsamtaler og videokonsultation. Jeg har 20 års erfaring med on-line konsultationer. 

Ring til HOPFF erhvervspsykologi, Henrik Hopff på 29427961 for at høre mere om dette tilbud.