Læs her - bliv inspireret

 

Artikelerne er trykt i danske medier. De er enten forfattet af Henrik Hopff eller er del af et interview med Henrik Hopff.

Eksempelsamling om udbrændthed
Artikel i Psykolog Nyt
om krydspres
Artikel i Psykolog Nyt
om coaching
Artikel i 3F Bladet om øgenavne
Artikel om de psykologiske konsekvenser af afskedigelser
Artikel om effektivisering i en lægepraksis
Artikel fra B&U om lederroller ved sygefravær
Artikel om depression hos pædagoger
Artikel om effektivitet og psykologens rolle
Artikel i DR om kommunalvalget
 
Artikel om relationer på jobbet
Artikel i Lederforum om HR i Region Midt
Artikel fra Regionshospital Horsens om dialogledelse
Video om innovativ indretning af storrumskontorer